Privacyverklaring Hoogstraat222Haarmode

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT  

Om tot een succesvolle dienstverlening te kunnen komen verwerkt Hoogstraat222Haarmode een aantal persoonsgegevens van u. Deze heeft u in het verleden aan Hoogstraat222Haarmode verstrekt. Door gebruik te maken van de diensten van Hoogstraat222Haarmode gaat u akkoord met het verwerken van deze persoonsgegevens.   

Hoogstraat222Haarmode kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:  

  • Uw voor- en achternaam  
  • Uw adresgegevens  
  • Uw telefoonnummer 
  • Uw e-mailadres  
  • Uw geboortedatum  
  • Uw IP-adres  (bij het bezoeken van www.hoogstraat222haarmode.nl) 

WAAROM ZIJN DEZE GEGEVENS NODIG  

Hoogstraat222Haarmode verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.  Tevens zal er met u contact opgenomen worden wanneer uw afspraak onverhoopt geen doorgang kan vinden of voor het plannen van vervolgafspraken. 

HOE LANG BLIJVEN DE GEGEVENS OPGESLAGEN 

Hoogstraat222Haarmode zal wanneer u aangeeft geen klant meer te willen zijn van hoogstraat222haarmode uw gegevens verwijderen. 

DELEN MET DERDEN  

Hoogstraat222Haarmode verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden niet doorverkocht aan al dan niet commerciële partijen. 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK  

Op de website van Hoogstraat222Haarmode worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hoogstraat222Haarmode gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hoogstraat222haarmode.nl. Zodra uw verzoek is ontvangen zal Hoogstraat222Haarmode zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.  

Met vriendelijke groet, 

 

Angelie v/d Vorst  

Hoogstraat222Haarmode